مشاوره راهبری صنعت نفت ایران

نقطه آغاز تشکیل شرکت آتیه بهار ارائه خدمات مشاوره به شرکت‌های بین‌المللی فعال در صنعت نفت ایران بود و بالطبع سال‌ها تمرکز در این حوزه به این شرکت این توانایی را داده است که بتواند تحولات صنعت نفت ایران را تجزیه و تحلیل کند. آشنایی با چالش‌های مختلف صنعت نفت ایران همچون مسایل مربوط به قراردادها و مشکلات پروژه‌ها و نیز شناخت نسبت به تصمیم گیرندگان اصلی و روند کنونی تحولات این صنعت باعث شده‌اند که آتیه بهار اولین انتخاب شرکت‌های خارجی باشد که قصد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران دارند.
 

محصولات و خدمات

گزارش تحلیلی هفتگی ایران

این گزارش به صورت هفتگی تهیه می‌شود و به تحلیل رویدادهای جاری کشور* که مستقیما سرمایه گذاری خارجی در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌پردازد. این گزارش 3 قسمت اصلی دارد که عبارتند از اخبار سیاسی، اخبار نفتی و اخبار اقتصادی. کارشناسان آتیه بهار که مسئول تهیه این گزارش هستند برای هر قسمت تحلیل شرکت را ارائه می‌کنند. با وجود این، آتیه بهار مهم‌ترین ارزش افزوده این گزارش را در "سرمقاله راهبردی هفته" ارائه می‌کند که در آن برجسته‌ترین رویداد در هر یک از قسمت‌های نامبرده به تفضیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

گزارش مورد محور

در این گزارش که هم به صورت روزانه و هم به صورت هفتگی ارائه می‌شود پوشش خبری رسانه‌ای ایران از یک یا چند واژه کلیدی مورد رصد قرار می‌گیرد و به مشتریان متقاضی اطلاع داده می‌شود که کدام رسانه کدام خبر را با چه سرتیتری مورد توجه قرار داده است. نسخه روزانه این گزارش در طول هفته شامل یک "سرمقاله راهبردی هفته" است که مربوط به صنعت هدف خواهد بود.

 

گزارش تحلیلی ماهانه ایران

این گزارش مشتمل بر خلاصه‌ای از مهم‌ترین رویدادهای ایران در سه حوزه سیاسی، نفتی و اقتصادی و تحلیل‌های مربوط به آن‌ها است. در این ماهنامه نیز تحلیل آتیه بهار در مورد مهمترین رویداد ماه در قالب "سرمقاله راهبردی ماه" ارائه می‌شود.

 

*نکته مهم:  لازم به توضیح است که تمامی اخباری که آتیه بهار در قالب محصولات فوق به مشتریان ارائه می‌کند نسخه انگلیسی اخباری است که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده‌اند و شرکت آتیه بهار به هیچ وجه از مجاری غیر رسمی به کسب خبر نمی‌پردازد.